วิธีการแอดไลน์

1. กดไปที่ปุ่มที่มีสัญลักษณ์ LINE ในหน้าเว็บไซต์ผ่านโทรศัพท์มือถือของท่าน

1. กดไปที่ปุ่มที่มีสัญลักษณ์ LINE ในหน้าเว็บไซต์ผ่านโทรศัพท์มือถือของท่าน

2. กดไปที่คำว่า ADD ดังรูป

2. กดไปที่คำว่า ADD ดังรูป

3. หลังจากกด ADD แล้วจึงกดไปที่คำว่า CHAT ดังรูป

3. หลังจากกด ADD แล้วจึงกดไปที่คำว่า CHAT ดังรูป

4. หากยังไม่มีแป้นพิมพ์ปรากฏขึ้นมา ให้กดที่สัญลักษณ์ดังรูป

4. หากยังไม่มีแป้นพิมพ์ปรากฏขึ้นมา ให้กดที่สัญลักษณ์ดังรูป

5. เพียงเท่านี้ แป้นพิมพ์ก็จะปรากฏขึ้นมา และสามารถพูดคุยถึงบริการที่ต้องการติดต่อได้ทันที

5. เพียงเท่านี้ แป้นพิมพ์ก็จะปรากฏขึ้นมา และสามารถพูดคุยถึงบริการที่ต้องการติดต่อได้ทันที
094-545-8999
094-545-8999